2.5" Horizontal Stripes Satin Ribbon: Red, Ivory, Navy Blue (10 Yards) 45215-40-27

2.5" Horizontal Stripes Satin Ribbon: Red, Ivory, Navy Blue (10 Yards) 45215-40-27

  • $6.99
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


2.5" Horizontal Stripes Satin Ribbon: Red, Ivory, Navy Blue (10 Yards) 45215-40-27